Chào mừng các bạn và học viên trên thế giới đã đến với trang Khí Công Y Đạo Việt Nam.

Thầy Đỗ Đức Ngọc là người sáng lập ra môn khí công tự chữa bệnh riêng của người Việt Nam lấy tên là Khí Công Y Đạo Việt Nam và đã dạy môn này ở Saigon, từ năm 1980 và đã truyền bá môn học này từ năm 1993 khi sang định cư tại Canada.

Khí Công Y Đạo: Là một phương pháp tổng hợp của đông y học cổ truyền bao gồm cách điều chỉnh bệnh bằng ăn uống thuộc tinh, cách điều chỉnh bệnh bằng tập luyện cơ thể để chuyển tinh lực ra khí lực thuộc khí, và cách điều chỉnh bệnh bằng phương pháp tập thở thiền là điều dưỡng tinh thần an vui hòa hợp thuộc thần. Vì tất cả nguyên nhân gây bệnh đều do xáo trộn chức năng thần kinh do ăn uống sai lầm làm tinh sai, kém tập luyện cơ thể làm khí thiếu, hoặc xáo trộn tâm lý bất thường như giận hờn, ghen ghét, lo âu, sợ hãi, buồn chán, làm việc căng thẳng qúa độ khiến thần kinh suy nhược gọi là thần suy.

Môn học tự khám và chữa bệnh ngày nay theo Y Học Bổ Sung rất đơn giản và kết qủa "nhanh" nhưng không ai tin vì chỉ có điểu chỉnh 4 chữ : Khí, Huyết, Đường, Tập. giống như các pháp tu đều đúng nhưng chậm kết qủa không vãng sanh được, chỉ có Pháp Môn Tịnh Độ, niệm Phật 4 chữ A Di Đà Phật, kết qủa bất khả tư nghì, mà cũng không ai tin. Đó là họ không có phước được hưởng pháp môn Tịnh Độ, chỉ theo 4 chữ A Di Đà Phật, không xen tạp, ôm đồm, nếu xen tạp ôm đồm không phải là tu chuyên khoa, mà là tu đa khoa mới không có kết qủa.