Cảm :
4 giai đoạn chữa viêm xoang mũi :
viewtopic.php?f=14&t=5461

Chữa viêm mũi, nghẹt mũi
Viêm mũi sổ mũi dị ứng 37:00 V6
Mũi nghẹt mất mùi 1:17:00 V6
https://www.youtube.com/watch?v=p_b-FrP7jv8

Cách cạo gió thông khí huyết chữa đau nhức bằng ống giác, không để lại vết thâm
https://youtu.be/FEerT4Ns9l8

Vỗ tay 4 nhịp : Thông Nhâm-Đốc đầu cổ vai tay, và mở-nâng-hạ-đóng thông khí tạng phủ.
http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHh

Quay vặn khớp vai : Tăng dương khí 6 kinh dương
http://www.youtube.com/watch?v=_-A3T7ZbtKM