Đau nửa đầu /Montreal 2010
https://www.youtube.com/watch?v=4sAnnCX ... S&index=93

Rối loạn tiền đình
viewtopic.php?f=14&t=4207

Bệnh migraine và bệnh rối loạn tiền đình, nguyên nhân và cách chữa đơn giản, kết qủa nhanh.
viewtopic.php?f=14&t=3024

Tập khí công :
7 Bài đầu chỉnh thần kinh : Tác động hệ thống thần kinh trung ương.
http://www.youtube.com/watch?v=bDmAC1qhqzk
Vỗ tay 2 nhịp : Đóng-mở Nhâm-Dốc thông đầu cổ
http://www.youtube.com/watch?v=pGg3BF3BL6A&NR=1
Vỗ tay 4 nhịp : Thông Nhâm-Đốc đầu cổ vai tay, và mở-nâng-hạ-đóng thông khí tạng phủ.
http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHh
Dậm chân phía trước : Thông Đới Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=_YIeZPqNxAI
Dậm chân phía sau : Thông Xung Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI
Vặn mình 2 nhịp : Thông Nhâm-Đốc-Đới Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=FxO_DoYjBQ0
Cúi ngửa 2 nhịp (10 lần) : Thông Nhâm-Đốc, Âm-Dương Duy Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=W3kv5zMzl1E
Hạc tấn mở mắt : Chỉnh thăng bằng bán cầu não
http://www.youtube.com/watch?v=EbJuXn2PhYQ