Đường huyết và sức khỏe
viewtopic.php?f=14&t=2018

a-Chữa bệnh tiểu đường
Hướng dẫn cách đo đường :
https://www.youtube.com/watch?v=CEG36nELYM4
Cách chữa bệnh đường-huyết cao 45:00 V1
http://www.youtube.com/watch?v=o-5R_baGy7Q
Cách quấn chân phút đầu V9
https://www.youtube.com/watch?v=0b6NIPL0VGU
Kỹ thuật bó chân 1:01:00 V1
http://www.youtube.com/watch?v=o-5R_baGy7Q
Cách bó 2 chân đi cầu thang 47:35 V2
https://www.youtube.com/watch?v=9w2mgvZwopk
Kỹ thuật bó chân 1:18:05 V3
https://www.youtube.com/watch?v=r0RW3XSdiCQ
Chữa bệnh tiểu đường, bó chân đi cầu thang 39:00 V6
https://www.youtube.com/watch?v=p_b-FrP7jv8

b-Tập thể dục khí công làm hạ mất đường nên không bao giờ sợ bệnh tiểu đường

https://www.youtube.com/watch?v=RYG2LNtq6xQ

c-Kéo Ép Gối Hà hơi mạnh cho co thắt cơ co bóp tiêu hóa làm hạ đường
http://youtu.be/fSuqlMvW9I8

d-Sự quan trọng của đường huyết, thiếu đường gây bệnh nan y.
viewtopic.php?f=14&t=4448

e-Sư thật mất lòng : Bệnh tiểu đường
viewtopic.php?f=7&t=5452

f-Mấy chục năm con kiêng đường nên cơ thể bị thiếu qúa nhiều
viewtopic.php?f=14&t=4848