Cách chữa những bệnh Gan.
viewtopic.php?f=14&t=1035

Tập khí công :Bài Kéo Ép Gối Thổi hơi ra làm mềm bụng và Nạp Khí Trung Tiêu.
Thuốc lọc máu độc trong gan : Phan Tả Diệp (Senna Laxative)