Thiếu khí huyết- đau cứng hàm
viewtopic.php?f=14&t=2920

Tập khí công :

7 Bài đầu chỉnh thần kinh : Tác động hệ thống thần kinh trung ương.
http://www.youtube.com/watch?v=bDmAC1qhqzk
Cách vuốt cổ mỗi ngày chữa bệnh bướu cổ
https://youtu.be/GPaWM2DZFtc

Tập Ngáp nhiều lần