a-Kéo đầu gối đẩy chân vào sát bụng chữa bệnh cứng khớp háng do thiếu đường
http://youtu.be/kH8EiE0C0_o

b-Dậm chân phía trước : Thông Đới Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=_YIeZPqNxAI

c--Dậm chân phía sau : Thông Xung Mạch

http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI