Chữa méo miệng
https://www.youtube.com/watch?v=JoA2rxq ... mm&index=4

Cách chữa bệnh méo miệng liệt mặt

viewtopic.php?f=14&t=2496

Khám để ngừa bị méo miệng liệt mặt và những cách chữa.

viewtopic.php?f=14&t=3014

Tập khí công :
7 Bài đầu chỉnh thần kinh : Tác động hệ thống thần kinh trung ương.
http://www.youtube.com/watch?v=bDmAC1qhqzk

Hà đồ Lạc Thư trên mặt :
https://khicongydaovietnam.wordpress.co ... cthu_mat1/

Tập Ngáp nhiều lần .