Cách xông mũi chữa mũi dị ứng, cảm sổ mũi, nghẹt mũi, mũi mất mùi
https://youtu.be/PnGl4jCWPvw

Cách chữa cảm, sổ mũi, dị ứng thời tiết, phấn hoa

https://www.youtube.com/watch?v=j-MJC_Z8CPo

Chữa cảm, nghẹt, sổ mũi, mũi mất mùi, suyễn

https://www.youtube.com/watch?v=zw4fBHq27qQ

Tập khí công :
Nạp Khí Trung Tiêu 5 lần.
Quan trọng là lúc nào cũng ngậm miệng thở bằng mũi bình thường, khi tập cho khí ép vào giữa bụng, tập xong bỏ 2 chân xuống vẫn ngậm miệng, thì bụng nhồi khí mạnh qua mũi, lúc đó bàn tay xoa những chất dầu trên, để vào mũi, thì khí trong bụng sẽ đưa khí của dầu qua mỗi vào thông tới tận phổi, thì mũi trước kia bị nghẹt nên không ngửi được mùi, nay tự nhiên được thông mũi vào đến thần kinh khứu giác nên ngửi được mùi trở lại.

Chữa Viêm Xoang lâu năm, ngẹt mũi tắc mũi..... Thầy Lý phước Lộc
https://www.youtube.com/watch?v=n8o5rkOckbc