Bệnh tức ngực khó thở 38:10 V 1/3
https://www.youtube.com/watch?v=VdcHatzJSbc

Chữa suyễn 1:01:48 V2

https://www.youtube.com/watch?v=9w2mgvZwopk

Chữa bệnh đàm 20:50 V3
https://www.youtube.com/watch?v=r0RW3XSdiCQ

Cấp cứu gấp 1 trường hợp lên cơn suyễn đàm ngộp thở. 21:20 V2/3

https://www.youtube.com/watch?v=Mf-KE-9ZgW4

Cách làm chóng chóng để thổi làm hạ áp huyết, chữa được bệnh suyễn
https://youtu.be/sSWYJYfiIgI
https://youtu.be/jZoZ8G64tPE

Tập khí công :
7 Bài đầu chỉnh thần kinh : Tác động hệ thống thần kinh trung ương.
http://www.youtube.com/watch?v=bDmAC1qhqzk
Vỗ tay 4 nhịp 200 lần : Thông Nhâm-Đốc đầu cổ vai tay, và mở-nâng-hạ-đóng thông khí tạng phủ.
http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHh