a-Cổ tay đau các ngón tay thoái hóa co cứng xem ở phút thứ 43:11
b-Chữa cổ tay bị gân co rút đau xem ở phút thứ 25:50
https://www.youtube.com/watch?v=VdcHatzJSbc
https://www.youtube.com/watch?v=PVuafqe ... MzA5MjAxNQ

Vỗ tay 4 nhịp : Thông Nhâm-Đốc đầu cổ vai tay, và mở-nâng-hạ-đóng thông khí tạng phủ.
http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHh

Quay vặn khớp vai : Tăng dương khí 6 kinh dương
http://www.youtube.com/watch?v=_-A3T7ZbtKM

28-Chữa đau khớp vai tay, đau nhức chân /Toronto 2011

https://www.youtube.com/watch?v=MoAx0Qd ... S&index=19

Tập khí công :

Vỗ tay 4 nhịp : Thông Nhâm-Đốc đầu cổ vai tay, và mở-nâng-hạ-đóng thông khí tạng phủ.
http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHh