a-Nắm thanh ngang tập đi cho người bại liệt, yếu chân, mất thăng bằng
https://youtu.be/jsTM0fyf3uw

b-Bài luyện trí nhớ, phục hồi chức năng vận động chân
http://youtu.be/CWU8Q3R5rsQ

c-Cách Chữa bệnh liệt/Toronto 2008
Cách tập cho mạnh chân phút 18:13
https://www.youtube.com/watch?v=XaI3_7UqUqQ

d-PP Chữa bệnh tê liệt (Paralysis) ,Nhà Chị Dung, Cali 2011
https://www.youtube.com/watch?v=2EmjlPh_lZ4

e-Chữa bệnh tê liệt không đi được cho bác sĩ Phi Châu, đi được sau khi chữa /Toronto 2011
https://www.youtube.com/watch?v=NmksHmghXUI

f-Cách chữa bệnh liệt/Toronto 2010
https://www.youtube.com/watch?v=Db7PojYvbNA
g-Chữa liệt chân - Tập đi /Toronto 2010
https://www.youtube.com/watch?v=ZYizRB4fg6w

h-Cách chữa bệnh liệt/Cali 2012
https://www.youtube.com/watch?v=NCyXtUJRn8k
i-Chữa bệnh tê liệt không đi được do chân yếu nguyên nhân do lọc thận
Chùa Long Hoa Toronto 2004.
http://youtu.be/Nb4lgNXUz9I

k-Cách bấm ngón tay co cứng cho nhả thẳng ra / Chữa tê liệt cứng tay chân Cali 2013
https://www.youtube.com/watch?v=KApk2rCMlX0

l-Chữa tay chân tê liệt, cứng lưng không cúi hay đi được Cali 2013
https://www.youtube.com/watch?v=VVyaNaQLc8Y

m-Nguyên tắc Ép Gối Chêm Chân cho phản xạ khí lực xuống chân làm mạnh chân
http://youtu.be/Nb4lgNXUz9I

Tập khí công :
Vỗ tay 2 nhịp : Đóng-mở Nhâm-Dốc thông đầu cổ
http://www.youtube.com/watch?v=pGg3BF3BL6A&NR=1
Vỗ tay 4 nhịp : Thông Nhâm-Đốc đầu cổ vai tay, và mở-nâng-hạ-đóng thông khí tạng phủ.
http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHh
Dậm chân phía trước : Thông Đới Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=_YIeZPqNxAI
Dậm chân phía sau : Thông Xung Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI
Chachacha 1 bước :
http://www.youtube.com/watch?v=9XOHTuyzVRg
Chachacha 2 bước :
http://www.youtube.com/watch?v=TNWPWgl6Lj4
Dậm chân luyện trí nhớ : Chuyển dương xuống âm
http://www.youtube.com/watch?v=d0EKHEl8uHM
Kéo Ép Gối Làm Mềm Bụng chậm 100-300 lần
http://youtu.be/NP-18CNjYC8
Tập đi cầu thang 1 bậc chậm 30 phút
http://youtu.be/lhTAx9tTMSo
(Đi chậm vừa đi vừa hát, lâu 30 phút, để sau khi đi xong nhịp tim 70-80 là đúng, cao hơn là sai)
http://youtu.be/T-SFhRPDBfA
http://youtu.be/z5-B4eZ6_Rc
http://youtu.be/umMLS5nxfzg