Bài tập Cúi lạy làm giảm áp huyết và đường trong máu

http://youtu.be/MRf5_Rb9tRE


Bài tập đá gót chân vào mông làm tăng áp huyết

http://youtu.be/Y7Tv4hUnmEE


Bài tập tăng cường trí nhớ

http://youtu.be/MZp4l_8aFgs